Kontakta oss

Du får bäst kontakt med oss per e-post. Om du vill skicka e-post åt alla så skriv till styrelsen@mku.fi. Skicka gärna feedback om det är någonting du undrar eller vill säga.Ordförande
Sandra Nykvist
E-post: sandra[at]mku.fi

Ungdomsledare
Ellinor Grahn
E-post: ellinor.grahn@metodistkyrkan.fi

Cata Ekman-Niemi-Kaija
Sekreterare
E-post: cata[at]mku.fi

Sylvia Niemi-Kaija
Kassör 
 

Kontonummer:

Metodistkyrkans ungdomsförbund r.f. (MKU)
IBAN: FI26 4055 2220 0262 82
Kostnadsredovisningsblankett kan du ladda ner här.

MKU förmedlar också understöd till fadderbarnen i Nellipudi, Indien.
Aktia Bank Abp, PB 207 00101 Helsingfors
IBAN: FI71 4055 0010 8955 77 Bic-kod: HELSFIHH

Referensnummer:
1232 Fadderbarnsavgifter (25e/mån)
5500 Stöd till skolluncher (tidigare ägg- och mjölkprojektet)
2202 Där det behövs mest :)

Mer info om arbetet i Indien och fadderbarnen får du av Cata Ekman-Niemi-Kaija, cata[at]mku.fi.

 

Vem är vi?

MKU leds av en styrelse som samlas ungefär 2-3 gånger per termin. Styrelsen väljs för ett år i taget och består för tillfället av en ordförande, två styrelsemedlemmar och en suppleant.

Styrelsens uppgift är att planera och ordna verksamhet, läger och evenemang som hjälper barn och ungdomar att få en stadig grund för livet och en sund balans och trygghet i en ostabil och söndrig värld. Den kristna tron är en central del i arbetet. MKU:s styrelse har ett helhets ansvar och gör sitt bästa för att vara ett stöd och en inspiration för de lokala undomsarbetarna och verksamheten på lokalnivå, samtidigt som vi ordnar läger och konferenser runtom i Finland.

En tro på Jesus Kristus som sanningen är grunden för vårt arbete och präglar det vi gör för barn och ungdomar i Finland.