MKU:s årsmöte 25.4 via Zoom

25.04.2024 kl. 17.30 – 18.30

Vänligen meddela senast 22.4 din församlings ombud till styrelsen@mku.fi, så går protokollskrivandet smidigare och så kan vi skicka Zoom-länken för mötet.

Yttranderätt och rösträtt vid årsmötet har
-församlingarnas söndagsskola genom ett ombud för varje påbörjat 25-tal medlemmar
-barn- eller ungdomsgrupp genom ett ombud för varje påbörjat 25-tal medlemmar
-styrelsens ledamöter har yttranderätt
-Metodistkyrkans biskop i Norden och Baltikum
-Finlands svenska metodistkyrkas distriktsföreståndare
-MKU:s revisor/ verksamhetsgranskare, samt
-medlem av söndagsskola, barn- eller ungdomsgrupp

Årsmötet kan bevilja även andra än här nämnda personer yttranderätt.

Välkommen med!
Styrelsen