MKU:s barn- och familjeläger 20-23.6 i Kavalahti

20 Juni 2022 kl. 17.00–23 Juni 2022, 15.00

för diskussioner och samtal.

Pris: 0-3 år gratis, 4-12 åringar 80e, vuxna och tonåringar 90e, familjerabatt -50%

Anmälningar senast 6.6.2022 till: Henna Wilkman: henna.wilkman@hotmail.com

Möjlighet att söka friplats tack vare bidrag från Brita Maria Renlunds minnesfond, kontakta då styrelsen@mku.fi med en fritt formulerad ansökan.